Tag Archives: Ātiawa ki Whakarongotai Charitable Trust Board

TE TAIAO: Our Environment

Waikanae ki Uta ki Tai Project  Our Pou Takawaenga Taiao, Mayor Guru and other community representatives met with the Minister of Conservation Eugenie Sage to propose she support the development of an action plan for the Waikanae River as a model for river conservation On the 5th of March 2019, the Minister of Conservation announced that ...

Continue Reading

Tikanga Haumaru COVID-19 Pandemic Response Plan

There are so many great things about whānaungātangā: it’s core values include a wide range of relationships, like whānau and friendships grown from a shared kaupapa or interest. Whakataka te hau ki te uru,Whakataka te hau ki te tonga.Kia mākinakina ki uta,Kia mātaratara ki tai.E hī ake ana te atākura he tio,he huka, he ...

Continue Reading

Tikanga Haumaru COVID-19 Pandemic Response Plan

Kia whakairia te tapuKia wātea ai te araKia turuki whakataha aiKia turuki whakataha aiHaumi e. Hui e. Tāiki e! Kotahitangā Kotahitanga is the concept of togetherness and unity. As a nation, we are being asked to unite, to come together as one to keep each other safe by following the professional guidelines to save lives!!! The ...

Continue Reading

Tikanga Haumaru COVID-19 Pandemic Response Plan

Kia tau ngā manaakitanga a te mea ngaroki runga ki tēnā, ki tēnā o tātouKia mahea te hua mākihikihikia toi te kupu, toi te mana, toi te aroha, toi te Reo Māorikia tūturu, ka whakamaua kia tīna! Tīna!Hui e, Tāiki e! Manākitanga There has always been the right time to express manākitanga for us, but moreso, today. Manākitanga ...

Continue Reading
HUI-A-TAU / ANNUAL GENERAL MEETING  2021/2022

HUI-A-TAU / ANNUAL GENERAL MEETING 2021/2022

Kia Hiwa Ra! Kia Hiwa Ra! 2022 Trustee Election We have contracted electionz.com as an independent election management company to manage the voting process for their 2022 Trustee election. This week you should have received an email or voting packs in the post. This signals that voting is now underway for this year’s election. Voter packs ...

Continue Reading