Tag Archives: COVID-19

Tikanga Haumaru COVID-19 Pandemic Response Plan

There are so many great things about whānaungātangā: it’s core values include a wide range of relationships, like whānau and friendships grown from a shared kaupapa or interest. Whakataka te hau ki te uru,Whakataka te hau ki te tonga.Kia mākinakina ki uta,Kia mātaratara ki tai.E hī ake ana te atākura he tio,he huka, he ...

Continue Reading

Tikanga Haumaru COVID-19 Pandemic Response Plan

Kia whakairia te tapuKia wātea ai te araKia turuki whakataha aiKia turuki whakataha aiHaumi e. Hui e. Tāiki e! Kotahitangā Kotahitanga is the concept of togetherness and unity. As a nation, we are being asked to unite, to come together as one to keep each other safe by following the professional guidelines to save lives!!! The ...

Continue Reading

Tikanga Haumaru COVID-19 Pandemic Response Plan

Kia tau ngā manaakitanga a te mea ngaroki runga ki tēnā, ki tēnā o tātouKia mahea te hua mākihikihikia toi te kupu, toi te mana, toi te aroha, toi te Reo Māorikia tūturu, ka whakamaua kia tīna! Tīna!Hui e, Tāiki e! Manākitanga There has always been the right time to express manākitanga for us, but moreso, today. Manākitanga ...

Continue Reading

Tikanga Haumaru COVID Response Plan

He aha te mea nui o te ao. He aroha ki te tangata, he aroha ki te tangata, he aroha ki te tangata. We invite you to read our panui designed to keep the iwi well informed as to what is happening on the Kapiti Coast. And to serve as a platform to share stories of how we were able to mobilise our people and provide examples of resilience ...

Continue Reading